สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ตำบลเขาทรายเดิมเป็นตำบลในเขตปกครองของอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต่อมาเมื่อ 1 พฤษภาคม 2526 กิ่งอำเภอทับคล้อได้แบ่งแยกการปกครองออกจากอำเภอตะพานหินมีเขตปกครอง 4 ตำบล ตำบลเขาทรายเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทับคล้อ

          พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน และที่ราบเชิงเขาบางส่วน มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 104,069 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,043 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่และอุตสาหกรรมครัวเรือน

 

  • ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  • ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  • ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.