7 ก.ย.65 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

7 ก.ย.65 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชินวัตร เมฆรุ่ง นายก อบต.เขาทราย เป็นประธานในการประชุมและที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และจะดำเนินการนำเข้าวาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย และประกาศใช้ต่อไป

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

15 ส.ค. 65 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่สาม)

15 ส.ค. 65 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่สาม)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่สาม) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

1 ก.ย. 65 ร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ ตำแหน่ง นิติกร

1 ก.ย. 65 ร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ ตำแหน่ง นิติกร

นายชินวัตร เมฆรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย คณะบริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวอมิตา เวียงวิเศษ ตำแหน่ง นิติกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย วันที่ 1 กันยายน 2565

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

9 ส.ค. 65 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่สอง)

9 ส.ค. 65 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่สอง)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่สอง) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

1 ก.ย.65 ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

1 ก.ย.65 ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

8 ส.ค. 65 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่หนึ่ง)

8 ส.ค. 65 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่หนึ่ง)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (วันที่หนึ่ง) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

16 ส.ค. 65 การประชุมคัดเลือกตัวแทน อสม. ตัวแทนชุมชน

16 ส.ค. 65 การประชุมคัดเลือกตัวแทน อสม. ตัวแทนชุมชน

การประชุมคัดเลือกตัวแทน อสม. ตัวแทนชุมชน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย วันที่  16 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสัญชัย ด่านเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย เป็นประธานในการคัดเลือก

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดยนายชินวัตร เมฆรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้พิจิตร คณะกรรมการป่าชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาพระ ได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจ สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนในตำบลเขาทราย ขอขอบคุณ นางสาวชลฤดี บุญบาล นายอำเภอทับคล้อ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และร่วมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

Page 1 of 20

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.