การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบระยะ 5ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบระยะ 5ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

Page 2 of 9

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.