สมาชิกสภา อบต.

นายสุชาติ เมืองจุ้ย
นายสุชาติ เมืองจุ้ยประธานสภา
โทรศัพท์ : 089-2690910
นายมณี ไกรสอน
นายมณี ไกรสอนรองประธานสภา
โทรศัพท์ : 089-5339613
นายสัญชัย ด่านเจริญ
นายสัญชัย ด่านเจริญเลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 089-9063703
นายเสกสรรค์ คล้ายขำ
นายเสกสรรค์ คล้ายขำสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086-9268684
นางจรวยพร เขียวทอง
นางจรวยพร เขียวทองสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-1934515
นางพิกุล รองทอง
นางพิกุล รองทองสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 080-1181393
นางสาวสุวรรณ นากสุข
นางสาวสุวรรณ นากสุขสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 084-8152491
นายประดิษฐ์ กระขอนเงิน
นายประดิษฐ์ กระขอนเงินสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-7340449
นายชัยวุฒิ พุกเจริญ
นายชัยวุฒิ พุกเจริญสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 088-2898305
นายสง่า ศรีบุญเรือง
นายสง่า ศรีบุญเรืองสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 089-4600315
นายมณี ไกรสอน
นายมณี ไกรสอนสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 089-5339613
นายสุชาติ เมืองจุ้ย
นายสุชาติ เมืองจุ้ยสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 089-2690910
นายทองใบ ศิริเวศ
นายทองใบ ศิริเวศสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 087-7357712
นายวันดี สิงห์แก้ว
นายวันดี สิงห์แก้วสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 083-9530950
ร้อยตำรวจเอกปรีชา โตจิตร
ร้อยตำรวจเอกปรีชา โตจิตรสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 081-2818273
นางสุภมาส ใจดี
นางสุภมาส ใจดีสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 062-9458972
นายวินัย หมอนเมือง
นายวินัย หมอนเมืองสมาชิกสภา อบต.เขาทราย หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 083-6238112

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.