หัวหน้าส่วนราชการ

นายสัญชัย ด่านเจริญ
นายสัญชัย ด่านเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
โทรศัพท์ : 089-9063703
ว่าง
ว่างรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
โทรศัพท์ :
นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชย
นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชยผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-3737497
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวต
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวตหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 097-9247794
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวต
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวตหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 097-9247794
นายสัญชัย ด่านเจริญ
นายสัญชัย ด่านเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 089-9063703

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.