กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวต
นางสาวปฐวีรัฐณ์ อดิศรเศวตหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวชุติกาญจน์ สุ่มขำ
นางสาวชุติกาญจน์ สุ่มขำครูชำนาญการ
ว่าง
ว่างพนักงานจ้างทั่วไป

.

นางสาวกัณฐมณี มุทุจัด
นางสาวกัณฐมณี มุทุจัดนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกฤตยา จันทร์แป้น
นางกฤตยา จันทร์แป้นพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิตตาภา สิมอำภา
นางสาวจิตตาภา สิมอำภาพนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิรประภา เขียวสวาท
นางสาวศิรประภา เขียวสวาทผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐรวีนันท์ จันทร์แป้น
นางสาวณัฐรวีนันท์ จันทร์แป้นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.