กองช่าง

นายเชิดชัย บุรีวงค์
นายเชิดชัย บุรีวงค์ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ :
-
-นายช่างโยธา
นางสาวอัจฉรา จรรยา
นางสาวอัจฉรา จรรยาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทัตพงศ์ เทศกาล
นายทัตพงศ์ เทศกาลผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววรรลดา เพ็งเที่ยง
นางสาววรรลดา เพ็งเที่ยงพนักงานจ้างทั่วไป
นายปพนธีร์ บุรีวงศ์
นายปพนธีร์ บุรีวงศ์พนักงานจ้างเหมาบริการ

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.