กองคลัง

นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชย
นางสาวนภัสนันท์ ขวัญไชยผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-3737497
ว่าง
ว่างนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
ว่างนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวศศินันท์ สมบูรณ์
นางสาวศศินันท์ สมบูรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชัยภัทร สุขทรัพย์ศรี
นายชัยภัทร สุขทรัพย์ศรีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจารุวรรณ มุสิกะชาติ
นางสาวจารุวรรณ มุสิกะชาติผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอัครเดช พิมพิสาร
นายอัครเดช พิมพิสารผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา ปลูกเนียม
นายปรีชา ปลูกเนียมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวฟ้าใส สวัสดี
นางสาวฟ้าใส สวัสดีพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ จักกะวานน้อย
นางสาวกรรณิการ์ จักกะวานน้อยพนักงานจ้างเหมาบริการ
ว่าง
ว่างพนักงานจ้างทั่วไป

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.