แผนผังเว็บไซต์

หน้าหลัก 

ข้อมูลหน่วยงาน การดำเนินงานของ อบต.
I-- ประวัติความเป็นมา I-- แผนการดำเนินงาน
I-- สภาพทั่วไป I-- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
I-- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ I-- เทศบัญญัติงบประมาณ
I-- โครงสร้างองค์กร ข่าวสาร
I-- บทบาทหน้าที่ I-- ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคคลากร I-- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
I-- คณะผู้บริหาร I-- ผลการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
I-- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย I-- ภาพกิจกรรม
I-- หัวหน้าส่วนราชการ บริการประชาชน
I-- พนักงานส่วนราชการ I-- คู่มือประชาชน
    I-- สำนักปลัด I-- รับเรื่องร้องทุกข์
    I-- กองคลัง ข้อมูลการติดต่อ 
    I-- กองช่าง  
    I-- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    

 

  XML Sitemap

© 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรย

Please publish modules in offcanvas position.